Biznes

Tworzenie modeli finansowych

Jako jedna z niewielu firm na polskim rynku oferujemy usługi tworzenia w pełni sparametryzowanych (elastycznych) modeli finansowych. Tworzymy predykcje kosztowe jak i przychodowe, przedstawiamy predykcje Bilansu, Rachunku Wyników i Rachunku Przepływów Pieniężnych, na podstawie których dokonujemy analizy wskaźnikowej Państwa przedsięwzięcia. Tworzone przez nas modele finansowe pomogą Państwu przedstawić potencjalnym inwestorom w jasny i przejrzysty sposób wszystkie aspekty finansowe projektu, co umożliwi pozyskanie środków finansowych z zewnątrz.
Przygotowujemy wszelkie analizy i założenia w taki sposób, aby zawierały one wszelkie szczegóły i by nie został pominięty w nich najmniejszy detal. Opracowujemy modele finansowe biorąc pod uwagę specyfikę branży i firmy, co pozwala nam wyeliminować potencjalne błędy.

Powrót do oferty