Biznes

Pozyskiwanie funduszy unijnych

 

Pomagamy przedsiębiorstwom pozyskać środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w dofinansowaniach przeznaczonych na rozwój istniejących przedsiębiorstw, działalność inwestycyjną, działania B+R oraz wdrażanie innowacji. Współpracujemy z licznymi ekspertami w różnych branżach, w tym i branży IT, którzy pozwolą Państwu przygotować wniosek unijny ze strony technicznej. Pozyskujemy fundusze unijne zarówno na działalność inwestycyjną, jak również szkoleniową. Świadczymy usługi doradcze zarówno dla firm prywatnych, jak również instytucji publicznych.

Proces pozyskiwania funduszy unijnych rozpoczynamy od analizy potrzeb inwestycyjnych firmy. Następnie przeprowadzamy ocenę pomysłu oraz doradzamy w zakresie wyboru programu, z którego najlepiej w danej sytuacji skorzystać. Przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną oraz tworzymy predykcje finansowe dla projektu.

Usługa pozyskiwania funduszy unijnych składa się z następujących etapów:

1. Bezpłatna konsultacja projektu:

  • Identyfikujemy i omawiamy Państwa potrzeby inwestycyjne
  • Dobieramy najlepszy program w ramach którego mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie
  • Omawiamy zasady dalszej współpracy

 

2. Opracowanie projektu:

  • Tworzymy koncepcję projektu – analizujemy koszty kwalifikowane (objęte wsparciem), pomagamy w pozyskaniu promesy kredytowej na inwestycję, roradzamy w zakresie konstrukcji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, doradzamy w zakresie montażu finansowego projektu.
  • Tworzymy biznesplan i stadium wykonalności projektu – tworzymy kompletny biznesplan razem z analizą wskaźnikową zgodnie z wytycznymi programu, którego dotyczy dofinansowanie.
  • Przygotowujemy wniosek właściwy – przygotowujemy wniosek do przedłożenia instytucji prowadzącej nabór w ramach danego programu, wprowadzamy zmiany i korekty wskazane przez instytucję wdrażającą.

3. Rozliczenie projektu:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jesteśmy w stanie pomóc Państwu również z rozliczeniem projektu, monitorowaniem jego przebiegu oraz sprawdzeniu kompletności dokumentacji.

Powrót do oferty