Biznes

Pisanie Biznesplanów

Naszą wiedzą, pomysłowością, świeżym spojrzeniem oraz zdobytym doświadczeniem pragniemy dzielić się z Państwem każdego dnia. Podejmując się pisania biznes planów staramy się tworzyć takie harmonogramy, które nie tylko wyznaczają kolejne cele działania, ale również stanowią skuteczną i możliwą do zrealizowania strategię, pozwalającą wielu podmiotom sięgnąć po laur zwycięstwa. Na uwadze mamy również konieczność realizowania tego zadania w sposób wieloaspektowy, obejmujący całe spektrum czynników, wpływów i zagrożeń, z którymi dany podmiot będzie musiał się zmierzyć. Przygotowując taki harmonogram działań, współpracując indywidualnie z Klientem, jesteśmy w stanie stworzyć dla niego niezwykle skuteczne i efektywne w trakcie systematycznej realizacji narzędzie.


Dlatego też oferujemy Państwu nasze wsparcie w postaci usługi pisania biznes planów – zarówno na potrzeby Aniołów Biznesu, jak i Funduszy Inwestycyjnych (VC). Pragniemy podkreślić, iż takie rozwiązania przygotowujemy kompleksowo – począwszy od początkowej analizy potrzeb, poprzez szczegółowy research, aż po tworzenie ostatecznej formy harmonogramu dalszych działań. Uwzględniamy przy tym m.in. badanie rynku, analizę konkurencji, opis produktu lub usługi za pomocą analizy SWOT. W trakcie naszej pracy uwzględniamy również predykcje finansowe przedsiębiorstwa.

Powrót do oferty